Proporcija
Užduotis

Užduotis. Į sandėlį atvežta $100 kg$ grybų. Ištyrus juose rasta $99 \%$ vandens. Po pakartotinio tyrimo grybuose dar buvo likę $98 \%$ vandens. Kiek svėrė grybai po antrojo tyrimo?
Sprendimas.
Pagal pirmojo tyrimo duomenis turime, kad vandens svoris yra $99 kg$, o grynasis grybų svoris yra $1 kg$.
Pagal antrojo tyrimo duomenis turime, kad vandens svoris yra $x kg$, o grynasis grybų svoris yra $1 kg$.
Sudarome proporciją.
$
\begin{matrix}
x kg & – & 98 \% \\
1 kg & – & 2 \% \\
\end{matrix}
$
Iš proporcijos gauname lygtį.
$\cfrac{x}{1}=\cfrac{98}{2}$
Pritaikę kryžminę sandaugą, gauname lygtį.
$2x=98$
$x=49$ Po antrojo tyrimo vandens svoris buvo $49 kg$, o grynasis grybų svoris $1 kg$.
Atsakymas.Po antrojo tyrimo grybai svėrė $50 kg$.