Didžiausias bendras daliklis

 
Vienas iš būdų kaip rasti skaičių  Didžiausią Bendrą Daliklį , sutrumpintai žymimą  DBD , (terminas anglų kalba GCF – Greatest Common Factor).
1) Pirma, išskaidyti skaičius pirminiais dauginamaisias.
2) Antra, sudauginti bendrus pirminius dauginamuosius.
 Bendrų pirminių dauginamųjų sandauga  ir bus didžiausias bendras daliklis.

DBD(36,120)=?
36=2‧2‧3‧3
120=2‧2‧2‧3‧5
2‧2‧3=12
DBD(36,120)=12