nobigscience

Begalinės dešimtainės periodinės trupmenos vertimas į paprastąją trupmeną

Begalinė dešimtainė periodinė trupmena yra tokia dešimtainė trupmena, kurioje po kablelio yra be galo daug pasikartojančių skaitmenų. Pasikartojantis skaitmuo arba skaitmenų seka yra vadinama periodu. Užrašant begalinę periodinę trupmeną periodas rašomas skliaustuose. Pavyzdžiui 0.6666….= 0,(6); 0,16161616….=0,(16).

Yra keletas skirtingų būdų, kaip begalinę dešimtainę trupmeną paversti į paprastąją trupmeną. Vienas iš būdų yra periodą dalinti iš devynetų, iš tiek devynetų kiek skaitmenų yra periode. Taikant šį būdą taip pat atsižvelgiama į visą skaičiaus sandarą ir vertimo metu atsiranda papildomi skaičiavimai.

begaline desimtaine periodine trupmena

Parašykite komentarą