nobigscience

Pitagoro teorema nusako stačiojo trikampio kraštinių tarpusavio sąryšį. Pitagoro teorema teigia, kad stačiojo trikampio statinių ilgių kvadratų suma yra lygi įžambinės ilgio kvadratui. Šį stačiojo trikampio statinių ir įžambinės ilgių sąryšį galime pamatyti. Pasirenkame statųjį trikampį, kurio kraštinių ilgiai yra 3, 4, 5. Prie abiejų šio trikampio statinių iš 1×1 kvadratų sudarome kvadratus 3×3 ir 4×4 ir visus juos perkeliame prie įžambinės. Visi 25 prie statinių 3 ir 4 esantys 1×1 kvadratai susideda į pilną kvadratą 5×5 prie įžambinės 5. Pitagoro teoremą taikome, siekdami apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštines.

1 užduotis

Stačiojo trikampio vieno statinio ilgis yra 9 cm, o įžambinės ilgis – 15 cm. Raskite šio trikampio kito statinio ilgį.


2 užduotis

Lygiašonio trikampio šoninė kraštinė lygi 17 cm, o pagrindas 16 cm. Apskaičiuokite aukštinę, nuleistą į pagrindą.


3 užduotis

Trikampio šoninės kraštinės lygios 30 cm ir 25 cm. Apskaičiuokite to trikampio aukštinę, nuleistą į pagrindą, kuris lygus 11 cm.


Parašykite komentarą