nobigscience

Trupmena

Kiekvienas realusis skaičius turi savo vietą (tašką) skaičių tiesėje. Skaičių tiesę sudaro be galo daug taškų. Kiekvienas taškas atitinka konkretų skaičių. Šie skaičiai gali būti natūralieji, sveikieji, racionalieji, iracionalieji. Natūraliuosius, sveikuosius, racionaliuosius skaičius galime išreikšti trupmenomis (dviejų sveikųjų skaičių santykiu). Trupmeną galime tapatinti su skaičiumi. Skaičiumi, kuris gali būti išreikštas santykiu (paprastoji trupmena) arba parašytas su kableliu (dešimtainė trupmena).

Trupmenų tipai

Trupmenų sudėtis, atimtis, dalyba ir daugyba

Trupmenos vertimas iš paprastosios į dešimtainę, iš dešimtainės į paprastąją, vertimas į procentus, iš procentų į trupmeną

1 užduotis

Suprastinkite trupmenas.

a)\[60 \over 72 \] b)\[18 \over 24 \]

b) atsakymas

\[3 \over 4 \]

2 užduotis

Subendravardiklinkite trupmenas.

\[1) \space\space {5 \over 18} \space ir \space {7 \over 15}\] \[2) \space\space {11 \over 14} \space ir \space {6 \over 35}\]
\[2) \space atsakymas \space\space {55 \over 70} \space ir \space {12 \over 70}\]

3 užduotis

Apskaičiuokite reiškinio reikšmę

\[{3 \over 5} : 1.2 \space+\space 3.5 \space*\space {4 \over 5}\space +\space {3 \over 4} \space* \space{5 \over 6} \space-\space 0.25 : {1 \over 2} = \]

Parašykite komentarą