Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

 1. Sąvokos:
  1. „Prenumerata“ –  iš anksto apmokama teisė kurį laiką naudotis Mokamomis paslaugomis.
  2. „Mokamos paslaugos“ –  tai prieigos prie Svetainėje patalpintos mokamos  informacijos, leidinių, duomenų bazių suteikimo paslaugos, už kurias Naudotojas sumoka Tiekėjui įsigydamas Prenumeratą.
  3. „Naudotojas“  – Lietuvoje ar užsienio valstybėje gyvenantis fizinis asmuo, besinaudojantis Mokamomis ar Nemokamomis paslaugomis.
  4. „Nemokamos paslaugos“ – tai prieigos prie Svetainėje patalpintos nemokamos informacijos, leidinių, duomenų bazių suteikimo paslaugos.
  5. „Paslaugos“ – Nemokamos ir Mokamos paslaugos.
  6. „Slaptažodis“ – tai Naudotojo sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus kartu su Naudotojo Vardu galima prisijungti prie Svetainės.
  7. „Svetainė“  –  interneto svetainė www.nobigscience.com
  8. „Taisyklės“ – Mokamų ir Nemokamų paslaugų teikimo bei Svetainės naudojimosi taisyklės.
  9. „Tiekėjas“  –  Mokamas ir Nemokamas paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo. Informacija apie Tiekėją: Jonė Atėnė Kalmaitė, individualios veiklos pažymos Nr. 1002020, Vismaliukų Sodų 3-ioji g. 62, Vilniaus m., 10243, Vilniaus m. sav., Lietuva, tel. +37061376878, el.paštas info@nobigscience.com.
  10. „Vardas“ – tai Naudotojo sukurtas vardas, kuriuo Naudotojas jungsis prie Svetainės.
 2. Svetainę administruoja  bei Mokamas bei Nemokamas paslaugas teikia Tiekėjas.
 3. Mokamos ir Nemokamos paslaugos teikiamos šiose Taisyklėse ir  LR teisės aktų numatyta tvarka.
 4. Naudotojas, norintis naudotis Svetaine, Mokamomis ir Nemokamomis Paslaugomis, privalo ne tik perskaityti šias Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių nuostatų. Jeigu Naudotojas nesutinka su Taisyklėmis, jis negali naudotis Svetaine, Mokamomis ir Nemokamomis Paslaugomis.
 5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
 6. Tiekėjas pareiškia, kad Svetainėje pateikta informacija, duomenų bazės, leidiniai ir kt. yra neformalaus šviečiamojo pobūdžio, sukurti mokslo ir pažinimo populiarinimo tikslais.  Teikėjas neatsako už Naudotojo nuostolius, patirtus dėl veiksmų (arba neveikimo), įvykdytų remiantis Svetainėje pateikta informacija, duomenų bazėmis ar leidiniais.
 7. Naudotojas gali naudotis Svetaine nemokamai, t. y. naudotis Nemokamomis paslaugomis. Naudotojai, norėdami naudotis Mokamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti susikuriant paskyrą ir įsigyti Prenumeratą. Prenumeratą gali įsigyti ne jaunesni negu 14 metų amžiaus Naudotojai.
 8. Naudotojas neturi teisės pasirinkti ar naudoti kito asmens duomenis registracijai,  naudoti kito Naudotojo prisijungimo duomenis, atskleisti ir (ar) dalintis savo prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis.
 9. Pranešimai dėl naudojimosi Svetaine ir Paslaugomis bus siunčiami registracijos metu nurodytu Naudotojo  elektroninio pašto adresu.
 10. Tiekėjas turi teisę blokuoti Naudotojo paskyrą, jei, Naudotojas pažeidžia teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatas, Naudotojo paskyros duomenys prieštarauja teisės aktams, pažeidžia saugomas trečiųjų asmenų teises, papročius.
 11. Naudotojas, turintis paskyrą, gali įsigyti Prenumeratą šia tvarka:
  1. Naudotojas išsirenka atitinkamos trukmės Prenumeratą ir patvirtina užsakymą spausdamas nuorodą „Pirkti“;
  2. Atsidarius registracijos puslapiui, užpildo reikiamą informaciją, tame tarpe susikuria Naudotojo Vardą ir Slaptažodį;
  3. Užsiregistravus Naudotojas nukreipiamas į mokėjimo platformos „Stripe“ puslapį, kuriame Naudotojas įveda mokėjimo kortelės informaciją (kortelės numeris, kortelės savininko vardas, pavardė, CVV kodas, kortelės galiojimo data).
  4. Įvykdžius apmokėjimą,  Naudotojas grąžinamas į Svetainės puslapį, kuriame, suvedęs sukurtą Vardą ir Slaptažodį, gali  pradėti naudotis Mokamomis paslaugomis.
  5. Tiekėjas, gavęs Naudotojo apmokėjimą, per 5 darbo dienas atsiunčia sąskaitą faktūrą į Naudotojo profilyje nurodytą el. paštą. Naudotojas sutinka su tokia sąskaitos faktūros pateikimo forma ir formatu.
 12. Teikėjas turi teisę pakeisti Prenumeratos kainas. Naudotojams, susimokėjusiems už Prenumeratą, Paslaugų kaina Prenumeratos galiojimo laikotarpiu nekeičiama.
 13. Svetainėje pateiktą informaciją, leidinius, duomenų bazes draudžiama atgaminti bet kokia forma, būdu ar priemonėmis (elektroninėmis, skaitmeninėmis, optinėmis, mechaninėmis, kopijavimo ir kt. ) be išankstinio Tiekėjo raštiško sutikimo. Draudžiama viešai skelbti, taip pat padaryti viešai prieinamą internete, išleisti ir versti, platinti, parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn Svetainėje skelbiamą informaciją, leidinius, duomenų bazes.  Tiekėjui priklauso visos intelektinės nuosavybės teises į Svetainę, joje patalpintą informaciją, duomenų bazes, leidinius, informacijos pateikimo formas ir kt. (išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, arba, kai pateikta informacija yra bendrinė ir yra visuotinai prieinama).
 14. Tiekėjas neprisiima atsakomybės, jei Naudotojas elgiasi neteisėtai, Naudotojas netinkamai pasinaudojo Svetainėje skelbiama informacija ir dėl to patyrė žalą.
 15. Tiekėjas turi teisę bet kada uždaryti Sveitainę ir nutraukti Paslaugų teikimą. Tokiu atveju, visiems Naudotojams, įsigijusiems Prenumeratas, bus grąžinti pinigai, proporcingai likusiam naudotis Mokamomis Paslaugomis laikui. Naudotojai neturi jokių teisių reikšti Paslaugos teikėjui pretenzijų dėl Svetainės uždarymo.
 16. Naudotojas negali reikalauti iš Tiekėjo kompensacijos už bet kokius nuostolius, susijusius su reikalavimais pagal šias Taisykles, tarp jų ir su Svetainės naudojimo ar Tiekėjo teikiamomis Mokamomis ar Nemokamomis paslaugomis.
 17. Asmens duomenų apsauga ir slapukų naudojimas aprašytas Svetainės Privatumo politikoje.
 18. Taisyklės pradeda galioti jas paskelbus Svetainėje.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022-02-21